UPTOWN HOMESTAY KUALA NERANG

| |

Saturday, July 31, 2010

Pelan Perlindungan Prudential BSN Takaful (3 in 1)

1) MEDICAL CARD (KAD PERUBATAN)
NILAI PERLINDUNGAN YANG TINGGI & BAYARAN BULANAN YANG RENDAH TERTAKLUK KEPADA UMUR SERTA KEMAMPUAN ANDA
Insuran No 1 & terbaik di Malaysia. Rekod claim yang cemerlang tanpa Medicare ATAU Medijaring.
Had Min RM 500,000-00 sehingga umur 70 Tahun. Had tahunan RM50,000-00 tanpa Pecahan had.
Berkuatkuasa selepas 4 bulan dari tarikh kad. Untuk Kemalangan, sebaik sahaja kad diluluskan.

BIL SEPERTI DICAJ
· Manfaat Bilik & Penginapan Hospital Harian RM100-00 (Max 120 hari)
· Manfaat ICU (30 hari setahun)
· Manfaat Pembedahan
· Manfaat Dalam Hospital & Perkhidmatan Berkaitan
(Ubat,peralatan,ujian makmal,makanan,ambulan,yuran Dr & lain2)

BIL SEPERTI DICAJ – PESAKIT LUAR
· 30 Hari Sebelum & 90 Hari selepas keluar wad – Prudential akan membayar balik 90% daripada nilai bil rawatan ini.
· Manfaat Penjagaan oleh Jururawat di rumah 4 jam setiap hari (Lifetime 180 hari)
· Manfaat Surgeri Harian
· Manfaat Rawatan Barah
· Manfaat Rawatan Dialisis Buah Pinggang
· Manfaat Rawatan Kecemasan Kecederaan Kemalangan

LAIN LAIN BIL
· Ko –Insuran – 10% daripada kos bil hospital perlu dibayar oleh anda kepada hospital (Minima RM300-00 & Maksima RM1,000-00)
· Perlindungan 24 jam di seluruh dunia – Asalkan tidak melebihi 90 hari. Bil
dibayar balik mengikut kadar rawatan di Malaysia tertakluk mana yang lebih rendah.

2) FAEDAH-FAEDAH PAMPASAN
(Tidak dipotong dari nilai Kad Perubatan atau pun Simpanan Anda).
· Kematian biasa atau hilang Upaya Kekal + Khairat kematian RM2,000-00 + Nilai tunai simpanan anda.
· 36 Penyakit Kritikal / Hilang Upaya Kekal (sebelum umur 60 tahun) atau Kematian.
– jumlah tertakluk kepada caruman bulanan anda.
· Kematian /Hilang Upaya kekal akibat Kemalangan – Minima RM20,000-00 . (*Dibayar berganda jika ia berlaku di dalam pengangkutan awam, lif atau hotel).
· Kos Perubatan Pesakit Luar – RM2,000-00 bagi setiap kemalangan.
· Elaun Cuti Sakit (MC) (Akibat Kemalangan) – Minima RM100-00 seminggu.
· Elaun Harian semasa berada di Wad Hospital – RM50-00 hingga RM400-00
(tertakluk kepada caruman bulanan anda)

3) SIMPANAN & PELABURAN ANDA
· Tempoh matang – anda yang tentukan asalkan nilai simpanan anda melebihi RM1,000-00 utk kad Prudential atau RM4,000-00 jika Kad BSN Takaful.
· Untuk Kad Prudential, seandainya anda didiagnos 36 Penyakit Kritikal ataupun Hilang Upaya Kekal (sebelum umur 70 tahun) , anda tidak perlu lagi mencarum premium bulanan anda. Prudential akan mengambil alih mencarum ke dalam akaun anda sehingga umur anda mencapai 100 tahun.
Utk Kad Pru BSN Takaful hanya 36 Penyakit Kritikal sahaja & sehingga umur anda mencapai 80 tahun)
· Simpanan anda terjamin, tidak terjejas walaupun anda sudah membuat claim atau mendapat faedah-faedah pampasan di atas.
· Simpanan Tambahan ( SAVER) Minima RM10-00 - dapat mempercepatkan nilai tunai simpanan anda.

Untuk maklumat lanjut hubungi :-
Mohamed Faisal
0135336302

0 comments:

Post a Comment